СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
с обява или покана

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ИМУЩЕСТВО И ДМА

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САУНА ТИП БОРЕЛ

ОЦЕНИТЕЛ НА ОБЕКТ

ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГФО ЗА 2023 Г.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕРЛЕНА ВАНА

НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

ТРУДОВА МЕДИЦИНА-КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

КОМПЛЕКСНА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА

МЦ КАМЕНА МЕДИКЪЛ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛНА СТАЯ

Обява покана за доставка и монтаж на мокет

Обява – покана за представяне на предложения за отдаване под наем на 2 броя помещения

Обява за представяне на предложение за закупуване на асансьор.

Обявата за избор на Одитор за заверка на ГФО за 2022 год. на БЛЦ Камена ЕАД, МЦ Камена Медикъл ЕООД и консолидиран ГФО на Група БЛЦ Камена ЕАД

Отдаване под наем на част от имот собственост на БЛЦ Камена ЕАД

Обявление Туристическа застраховка

Обявление СМТ

Обявление пералня

Обявление конвектомат

Обявление Каландър

Обявление – за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на Балнеологичен център “КАМЕНА” ЕАД

Съобщение по процедура Избор на управител на МЦ Камена Медикъл ЕООД

Покана доставчик на телефонни услуги БЛЦ Камена ЕАД

Отдаване под наем на част от имот собственост на БЛЦ Камена ЕАД