Обявата за избор на Одитор за заверка на ГФО за 2022 год. на БЛЦ Камена ЕАД, МЦ Камена Медикъл ЕООД и консолидиран ГФО на Група БЛЦ Камена ЕАД