Обява – покана за представяне на предложения за отдаване под наем на 2 броя помещения

Протокол наем помещение 15 кв.мОБЯВА-ПОКАНА-за-участие-в-публичен-търг-за-отдаване-под-наем-на-помещения
Документи-за-участие-в-тръжна-процедура

Обява за представяне на предложение за закупуване на асансьор.

Протокол № 2 асансьорПротокол № 1 асансьорПовторна покана
Обява-Покана-за-представяне-на-предложения-за-закупуване-на-пътнически-асансьор-в-БЛЦ-Камена-ЕАД-гр.-Велинград

Обявата за избор на Одитор за заверка на ГФО за 2022 год. на БЛЦ Камена ЕАД, МЦ Камена Медикъл ЕООД и консолидиран ГФО на Група БЛЦ Камена ЕАД

Протокол избор Одитор 2022Покана-за-представяне-на-оферти-за-избор-на-регистринан-одитор-за-проверка-и-заверка-на-ГФО-за-2022-год.-на-БЛЦ-Камена-ЕАД