Обявление – за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на Балнеологичен център “КАМЕНА” ЕАД